Process Engineer

3 months ago Brussels   85 views
Job Details

Process Engineer

Req ID 94734BR Job category Engineering Countries (State/Region) East Location Belgium - East - Geel Apply now

Role synopsis

BP Chembel NV produceert gezuiverd tereftaalzuur (PTA), paraxyleen (PX), benzeen, brandstofbijproducten (GBC) en levert energieën en afvalwaterzuivering aan derden. BP Chembel NV streeft ernaar ongeval vrij te werken en zonder schade aan mens of milieu. De Process Engineer heeft als taak een maximale efficiëntie te realiseren in het samenspel van de verschillende units op korte en lange termijn en dit zonder compromissen te sluiten met betrekking tot de veiligheid van mens en milieu.

Key accountabilities

De Process Engineer heeft als opdracht het samenspel van de units op site op de meest efficiënte wijze te laten opereren zonder dat er compromissen gesloten worden met betrekking tot veiligheid voor mens en milieu en rekening houdende met de opgelegde economische randvoorwaarden, kwaliteitseisen en wettelijke bepalingen:
- Hij/zij maakt een plan voor het zo efficiënt mogelijk opereren van het geheel van de bestaande units en geeft hierover duidelijke richtlijnen aan de individuele units. Hierbij kijkt hij naar de inzet van grondstoffen, hulpstoffen, energie en naar de interactie tussen de units alsook naar de betrouwbaarheid van de units en hun installatiecomponenten.
- Hij/zij evalueert op dagelijkse basis of de unit settings optimaal staan met betrekking tot minimale variabele kosten en challenged Process Engineers om de settings te optimaliseren waar nodig en mogelijk.
- Hij/zij zorgt er voor dat de targetsetting, adviesformulering, ... in o.a. het Shiftverslag en de Energy Advisor up-to-date, accuraat en to-the-point is.
- Hij/zij analyseert impact van operationele settings op variabele kosten van de site en adviseert hiermee operations & business.
- Hij/zij heeft het overzicht op de opbouw van zowel de vaste als de variabele kosten op siteniveau en van alle factoren die deze kunnen beïnvloeden.
- Hij/zij stelt maandelijks de energieverdeling van de site op (elektriciteitsverdeling, stoombalans, fuelbalans) en rekent energiefacturen (elektriciteit en aardgas) voor. Voor het opstellen van deze balansen worden de richtlijnen van de Energy Coördinator gevolgd.
- Hij/zij onderzoekt processtoringen waarbij er interacties zijn tussen meerdere units en formuleert vanuit zijn bevindingen duidelijke richtlijnen voor de units.
- Hij/zij werkt efficiëntieverhogende ideeën die de grenzen van een individuele units overstijgen uit.
- Hij/zij beheert het systeem van project initiatie en prioritisatie voor Operations. Dit houdt ondermeer in: het ontvangen en beoordelen van project aanvragen, indieners adviseren om de aanvragen te vervolledigen of sterker te maken waar nodig, de projecten prioritiseren, projecten voordragen op de PGT-meeting, ...
- Hij/zij werkt intensief samen met R&T aan technologische ontwikkelingen die de efficiëntie op site-niveau kunnen verhogen.
- Hij/zij is op de hoogte van de Internationale Handelsvordering met betrekking tot exportcontrole van technische documentatie en past deze toe.

Het samenspel tussen het verhogen van de efficiëntie van de bestaande units en het implementeren van efficiëntieverhogende ideeën moet leiden tot een continu dalen van de variabele productiekost waardoor de productie-installaties wereldwijd competitief blijven.

De Process Engineer ondersteunt de Unit Process Engineers in:
- het zo efficiënt mogelijk opereren van de bestaande units en dit in functie van het algemeen belang van de site;
- het efficiënter maken van de units.
Hiertoe:
- evalueert hij/zij voorstellen voor de efficiëntieverhoging in de units in functie van het door hem opgestelde meerjarenplan. In dit kader houdt hij het overzicht van de kapitaalsinvesteringen van de units;
- coacht en traint hij/zij de Process Engineers in hun rol;
- ondersteunt hij/zij de Process Engineers in detailed process engineering, process design, opstellen van BOD, project/eMOC scope definitie, SOR, ...;
- stelt hij basic design tools/voorschriften op - en houdt deze up-to-date - voor process design en evaluatie van unit operations.

De Process Engineer streeft naar een optimale inzet van energie op siteniveau en stelt de nodige rapporten op.

Verder werkt de Process Engineer constructief samen met de Unit Superintendents Operations, Unit Process Engineers en dienstverlenende afdelingen op site. Hij/zij neemt actief en constructief deel aan de bestaande overlegstructuren.

Essential Education

Je bezit een diploma in de ingenieurswetenschappen, bij voorkeur ben je burgerlijk ingenieur en/of ben je opgeleid in scheikunde/process chemie.

Essential experience and job requirements

- Ervaring:

 • Min. een 5-tal jaren ervaring in een productieomgeving
 • Min. een 5-tal jaren ervaring met chemische productieprocessen
- Vaardigheden:
 • Interpersoonlijk begrijpen
 • Leiderschap (richting geven, delegeren en ondersteunen)
 • Coachen en ontwikkelen o Overtuidingskracht
 • Open en transparant in communicatie, luisteren, samenwerken en optreden
 • Analytisch/conceptueel denken
 • Ondernemerschap
 • Resultaatgerichtheid

Other Requirements (e.g. Travel, Location)

There are no additional requirements. Please respond with N/A below.

Desirable criteria & qualifications

 • Goede communicatie in Engels
 • Strategisch denken

Relocation available

No

Travel required

No

Is this a part time position?

No

About BP

We are a global energy business involved in every aspect of the energy system. We have 75,000 employees in 80 countries, working towards delivering light, heat and mobility to millions of people, every day. We are one of the very few companies equipped to solve some of the big complex challenges that matter for the future. We have a real contribution to make to the world's ambition of a low carbon future. Join us, and be part of what we can accomplish together.

The Downstream segment has global manufacturing and marketing operations. It is the product and service-led arm of BP, made up of three businesses (Fuels, Lubricants, and Petrochemicals).

We aim to run safe and reliable operations across all our businesses, supported by leading brands and technologies, to deliver high-quality products and services that meet our customers’ needs.

Disciplined execution of our strategy is helping improve our underlying performance, capture opportunities for further growth, generate attractive returns and create a more resilient business that is better able to withstand a range of market conditions; and create opportunities for future growth.

Petrochemicals is a global business, with manufacturing facilities in 10 countries, a production capacity of approximately 15 million tonnes and around 1,700 employees. Our products are applied in many different ways, such as polyester fiber, food packaging and building materials.

We manufacture and market across the following main product lines: purified terephthalic acid (PTA), paraxylene (PX), acetic acid and methanol, as well as olefins and derivatives through our refinery assets in Germany.

Our products are produced using our industry-leading proprietary technologies, which in some cases we monetise through licensing to third parties. We focus on deploying that technology to create competitive advantage.

We also produce speciality products such as metaxylene and are partnering in a new venture that uses our acetic anhydride to treat wood chips to produce high performance medium-density fibreboard. We are playing a part in the transition to a lower carbon future, launching PTAirTM, which supports a lower carbon footprint than average PTA production.

Segment

Downstream

Closing Date

08-Jan-2019

Apply now