Privacy

Search Jobs Abroad przywiązuje dużą wagę do prywatności swoich gości i użytkowników. Niniejsze Oświadczenie o Prywatności zostało sporządzone w celu poinformowania Państwa o stosowanych procedurach ochrony prywatności.

W związku z tym dane osobowe są starannie przetwarzane i zabezpieczane.

Ogólnie rzecz biorąc, można odwiedzać nasze strony internetowe bez podawania nam swoich danych osobowych. Jeśli zdecydujesz się dobrowolnie podać informacje, będziemy korzystać z tych informacji zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o Prywatności. Poprzez gromadzenie danych osobowych, strona internetowa ma na celu zaoferowanie Państwu jak najbardziej osobistej usługi. Ponieważ wiemy o Tobie więcej dzięki rejestracji online / aplikacji, Search Jobs Abroad może być lepszym serwisem dla Ciebie w oferowaniu swoich usług, a tym samym oferować lepsze usługi.

Wyszukiwanie pracy za granicą w ramach usług wyszukiwania pracy za granicą

Naszym celem jest nawiązanie kontaktu między poszukującymi pracy a pracodawcami w celu nawiązania stosunku pracy.

Zakres

Niniejsze warunki odnoszą się do osób odwiedzających strony searchjobsabroad.com.

Dane osobowe

Na stronie internetowej można również wybrać dobrowolną rejestrację, zgłoszenie i/lub rejestrację w celu skorzystania z usług oferowanych przez Szukaj pracy za granicą. Aby zarejestrować się, złożyć wniosek lub zarejestrować na stronie internetowej, należy podać wymagane dane osobowe.

Specyfikacja docelowa

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane przez stronę internetową do świadczenia usług przez nią oferowanych, w ramach których zarejestrowali się Państwo i/lub zarejestrowali na stronie internetowej. Oznacza to, że searchjobsabroad.com może dostarczyć twoje dane swoim klientom, jeśli spełniasz wymagania profilu klientów lub jeśli ubiegałeś się o wakat, którego dane są wysyłane bezpośrednio do pracownika, firmy mogą również poprosić o twoje CV.

Ponadto, Państwa dane osobowe będą wykorzystywane przez stronę internetową do celów badań rynku wewnętrznego i badania satysfakcji klientów, do celów marketingu bezpośredniego, do informowania Państwa o swoich usługach oraz do wysyłania Państwu biuletynów informacyjnych.

Bez Państwa wyraźnej zgody, Search Jobs Abroad nie przekaże Państwa danych osobowych osobom trzecim do celów ich marketingu bezpośredniego.

Dostęp, korekta, usuwanie i ustawienia

Po zalogowaniu się możesz przeglądać i zmieniać swoje dane online 27/7. Pod nagłówkiem "Moje dane" na koncie online możesz zdecydować, co się stanie z Twoimi danymi, kto ma do nich dostęp, czy chcesz usunąć swoje konto i czy Twój profil nie musi być już indeksowany online.

Automatyczne zbieranie danych

Podobnie jak wiele innych stron internetowych, strona ta automatycznie gromadzi pewne nieidentyfikowalne informacje o użytkownikach strony internetowej, takie jak na przykład adres IP komputera, adres IP dostawcy usług internetowych, data i godzina dostępu do strony internetowej, adres internetowy strony internetowej, z której zostałeś bezpośrednio połączony z naszą stroną internetową, system operacyjny, z którego korzystasz, części strony internetowej, które odwiedzasz, strony internetowe, które odwiedziłeś, oraz informacje pochodzące z odwiedzanej strony internetowej. Te informacje techniczne są wykorzystywane do zarządzania stroną internetową i administrowania systemem oraz do dalszego ulepszania strony internetowej. Te dane techniczne mogą być przekazywane osobom trzecim i mogą być przechowywane na stałe do wykorzystania w przyszłości. Cookies - Witryna używa "cookies", technologii instalującej informacje na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie rozpoznawania przyszłych odwiedzin za pośrednictwem tego komputera. Pliki cookie zwiększają łatwość korzystania z witryny. Informacje uzyskane za pomocą plików cookie są wykorzystywane na przykład do identyfikacji użytkownika jako poprzedniego użytkownika witryny, do śledzenia jego aktywności na witrynie, do zaspokajania jego potrzeb, do oferowania spersonalizowanej strony internetowej i informacji do użytku użytkownika, do automatycznego podawania danych osobowych na formularzach internetowych oraz do ułatwiania odwiedzin na naszej witrynie pod innymi względami. Reklamy, które mogą być wyświetlane na stronie internetowej mogą również zawierać pliki cookie lub inne technologie. Te reklamy mogą być oferowane przez firmy reklamowe należące do osób trzecich i searchjobsabroad.com nie ma nad nimi kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za ciasteczka lub inne technologie wykorzystywane w tych reklamach. Search Jobs Abroad nie ponosi również odpowiedzialności za wykorzystanie i ujawnienie informacji zebranych za pośrednictwem takich plików cookie lub technologii. Jeśli Twoja przeglądarka na to pozwala, możesz zdecydować się na odrzucenie plików cookie, ale może to negatywnie wpłynąć na łatwość korzystania z witryny, jak również na możliwość korzystania z niektórych jej funkcji.

Google Analytics

Va.eu korzysta z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych świadczonej przez Google Inc. Google Analytics używa plików cookie, aby ułatwić wyszukiwanie pracy za granicą w celu analizy sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej (włącznie z Państwa adresem IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych do celów wyszukiwania oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane prawem lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.

Jak wspomniano powyżej, można ustawić przeglądarkę internetową tak, aby ostrzegała o umieszczeniu pliku cookie i całkowicie blokowała jego umieszczanie. W takim przypadku użytkownik może jednak nie być w stanie korzystać ze wszystkich części Witryny.

Wykorzystane informacje

Możliwe jest, że Search Jobs Abroad wykorzystuje dane nieosobowe do tworzenia zagregowanych raportów o demografii użytkowników witryny i korzystaniu z niej, a następnie przekazuje te raporty osobom trzecim. Żadna z informacji zawartych w tych raportach nie może być w żaden sposób związana z tożsamością lub innymi danymi osobowymi poszczególnych użytkowników.

Prawa i obowiązki drugiej strony

(Elektronicznie) ruch pomiędzy Inną Stroną a innymi użytkownikami Strony odbywa się na koszt i ryzyko Innej Strony. Druga Strona nie będzie postępować z naruszeniem Ogólnych Warunków Handlowych lub holenderskich przepisów ustawowych i/lub wykonawczych oraz przyjmie i będzie postępować zgodnie z tym, czego można oczekiwać od odpowiedzialnego i ostrożnego użytkownika (online).

Inne sprawy

- Search Jobs Abroad zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w (dostęp do) Serwis(y), jeśli jest to pożądane dla funkcjonowania Serwisu(y). Jeśli takie zmiany mają bezpośredni wpływ na sposób, w jaki Inna Strona uzyskuje dostęp do i/lub korzysta z Usług(y), Wyszukiwarki pracy poinformują o nich Jak najszybciej za Granicą.

- Search Jobs Abroad nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające lub związane z czasową niedostępnością Strony lub czasową niedostępnością Usług, zawinionym uchybieniem, czynem niedozwolonym lub czynem niedozwolonym, lub które mogą być oparte na innej podstawie prawnej.

- Witryna zawiera odnośniki i/lub hiperłącza do witryn osób trzecich. Search Jobs Abroad nie ponosi odpowiedzialności za zawartość/poprawność stron internetowych osób trzecich.

- Witryna zawiera również pliki nagrane wyłącznie w celach informacyjnych. Wyszukiwanie ofert pracy za granicą nie gwarantuje poprawności ani kompletności tego materiału, bez względu na to, czy pochodzi on z Wyszukiwania ofert pracy za granicą, czy od osób trzecich.

- Zbiór (tzn. skład, zawartość i struktura) treści na tej stronie jest chroniony prawem autorskim. Żadna część tej kolekcji nie może być reprodukowana i/lub publikowana za pomocą druku, kserokopii, mikrofilmu lub w jakikolwiek inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Search Jobs Abroad.

- Informacje na tej stronie zostały zebrane z najwyższą starannością. Niemniej jednak, Search Jobs Abroad nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i nie można wywodzić żadnych praw z ich treści.

- Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby chronić nasze serwery, aplikacje i bazy danych przed nieautoryzowanym dostępem i wykorzystaniem. Czynimy to za pomocą środków fizycznych, administracyjnych i technologicznych w celu ochrony danych będących w naszym posiadaniu. Niestety nikt nie może zagwarantować 100% bezpieczeństwa. W przypadku szczególnych obaw związanych z przetwarzaniem niektórych danych osobowych zalecamy, aby nie przesyłać tych informacji przez Internet.

Indeksowanie według wyszukiwarek

Domyślnie informacje zawarte na koncie lub profilu są indeksowane i publikowane przez zewnętrzne strony internetowe, takie jak wyszukiwarki. Dane kontaktowe, takie jak adres, numer telefonu i adres e-mail, są automatycznie filtrowane i mogą być wymagane tylko przez starannie wybrane firmy posiadające konto na naszej stronie.

Zmiany w oświadczeniu o ochronie prywatności

Wyszukiwanie ofert pracy za granicą może od czasu do czasu, z różnych powodów, wprowadzać zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje do niniejszego Oświadczenia, które mogą mieć wpływ na przyszłe korzystanie z Witryny Internetowej. Odbywa się to poprzez umieszczenie zmodyfikowanego Oświadczenia o Prywatności na stronie internetowej, w wyraźnie widocznym miejscu.

W odniesieniu do naszych usług i treści niniejszego tekstu zastosowanie ma prawo holenderskie.