I&E Technician

3 months ago Brussels   117 views
Job Details

I&E Technician

Req ID 95025BR Job category Operations Countries (State/Region) East Location Belgium - East - Geel Apply now

Role synopsis

De instrumentman staat in voor het onderhoud, afregelen en kalibreren van alle elektropneumatische- en elektronische toestellen en het functioneel houden van het elektrisch verdeelnet.
Onder onderhouden van toestellen verstaat men zowel het opzoeken van storingen, als ook het preventief nazicht van toestellen. Dit alles moet gebeuren volgens duidelijk omschreven procedures.
De opdrachten moeten op een veilige en milieuvriendelijke wijze worden uitgevoerd. Dit is nodig opdat de productie-afdeling op een veilige en efficiënte wijze kan werken.
Uitvoeren van risicoanalyses als PA.
Nodige acties nemen zodat de installatie voldoet aan de wetgeving.

Key accountabilities

 Afwerken van P.M. programma’s:
* Het gewone P.M. programma.
o Instrumentatie: Kalibraties,veiligheidskleppen/breekplaten*, Vinçotte
o Elektrisch: Vinçotte, onderhoud breakers, beveiligingen, thermovisie
* SIS/SIL inspectie programma
* SRA inspectie programma
* Milieu programma
Dit zijn preventief onderhoudsprogramma’s die door onderhoud worden uitgevoerd in samenspraak met productie en processafety, met als doel de mensen, installatie en haar omgeving te beschermen.
* Het ISO 9001 P.M. programma
Hier moeten op welbepaalde tijdstippen produkt kwaliteit bepalende factoren gecontroleerd worden.
 Opsporen en herstellen van storingen -> instrumentatie o Flowmetingen(Dp, coriolis, magflow)
o Niveaumetingen(DP, radar, ultra soon)
o Temperatuurmetingen(PT100, TC)
o Drukmetingen
o Analyse(O2-metingen, OPSIS,vocht, gasdetecties)**
o Vibratie
o Kennis van DCS sytemen, PLC’s, FSC
o Regelkleppen, overhalen, afregelen
o Afsluiters overhalen
 Opsporen en herstellen van storingen -> elektrisch, zowel midden spanning als laagspanning.
o Storingen op 6 & 15kV racks,
o Storingen op laagspanningsracks
o UPS systemen
o Frequentiesturingen
o Transfo’s
o Motoren
o Tracing
o Opsporen fouten in kabels
 Controlerondgangen, nemen van preventieve en corrigerende acties
 Opvolgen projecten, testen, in dienst name, documentatie
 Coördinatie van werken tijdens STOP/TAR
 Schakelen volgens vooropgestelde SMPE’s
 Werken met softwarepakketen, zoals PRIDE, cockpit, AMS, packware, 375/475 communicator, ABB software tool
 Trainingen krijgen/geven(BA4+ aan operators)
 Deelname aan RCFA’s
 Is meestal eerste aanspreekpunt voor de operators bij twijfel/probleem instrumentatie
 Administratie (notificaties, OFI, HSSE meldingen, historiek)
o SAP Notificaties/werkorders opvragen, historiek ingeven
o SAP TC helpen met up to date houden van spare parts, structuur
o Procedures reviewen, samen met TC
o Documentum, opvragen tekeningen, datasheets en overige info
o Up to date houden van documentatie, as built doorgeven aan het doc-team. Looptekeningen, datasheets, elektrische schema’s
o Klasseren rapporten, PM, SIS, SRA
o HSSE meldingen, schierongevallen
o Word/Excel… andere office tools
o OFI
 Housekeeping
o Shop
o In de field na werkzaamheden
o Opslag plaats
o Voertuigen


Essential Education

Je hebt een bachelordiploma of secundair diploma + specialisatiejaar in elektromechanica, elektriciteit, elektronica of meet- en regeltechnieken.

Essential experience and job requirements

  • PBM’s gebruiken en onderhouden.
  • Goede communicatie.
  • Kennis van de gebruikte producten.
  • Housekeeping.
  • Voorkomen, stoppen, melden en onderzoeken van onveilige situaties.
  • Veiligheidsprocedures en administratie toepassen en opvolgen.
  • Risicoanalyses maken en gebruiken.
  • Melden en rapporteren van milieu incidenten.
  • Sorteren van afvalstoffen
  • Voorkomen, stoppen en opruimen van spills

Other Requirements (e.g. Travel, Location)

Call-out systeem

Desirable criteria & qualifications

N/A

Relocation available

No

Travel required

No

Is this a part time position?

No

About BP

We are a global energy business involved in every aspect of the energy system. We have 75,000 employees in 80 countries, working towards delivering light, heat and mobility to millions of people, every day. We are one of the very few companies equipped to solve some of the big complex challenges that matter for the future. We have a real contribution to make to the world's ambition of a low carbon future. Join us, and be part of what we can accomplish together.

The Downstream segment has global manufacturing and marketing operations. It is the product and service-led arm of BP, made up of three businesses (Fuels, Lubricants, and Petrochemicals).

We aim to run safe and reliable operations across all our businesses, supported by leading brands and technologies, to deliver high-quality products and services that meet our customers’ needs.

Disciplined execution of our strategy is helping improve our underlying performance, capture opportunities for further growth, generate attractive returns and create a more resilient business that is better able to withstand a range of market conditions; and create opportunities for future growth.

Petrochemicals is a global business, with manufacturing facilities in 10 countries, a production capacity of approximately 15 million tonnes and around 1,700 employees. Our products are applied in many different ways, such as polyester fiber, food packaging and building materials.

We manufacture and market across the following main product lines: purified terephthalic acid (PTA), paraxylene (PX), acetic acid and methanol, as well as olefins and derivatives through our refinery assets in Germany.

Our products are produced using our industry-leading proprietary technologies, which in some cases we monetise through licensing to third parties. We focus on deploying that technology to create competitive advantage.

We also produce speciality products such as metaxylene and are partnering in a new venture that uses our acetic anhydride to treat wood chips to produce high performance medium-density fibreboard. We are playing a part in the transition to a lower carbon future, launching PTAirTM, which supports a lower carbon footprint than average PTA production.

Segment

Downstream

Closing Date

21-Jan-2019

Apply now